Privacy Policy

Starring Partner BV (SP) en Lecturama Uitgeverij Curaçao BV (LUC) respecteren de privacy van haar klanten en verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving ten aanzien van persoonsgegevens. In dit Privacy Statement leggen wij uit welke gegevens wij over u verwerken en met welk doel. Wij raden u aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen.

Wie is SP?
SP, gevestigd Arnhemse Bovenweg 33-401, 3708 AA Zeist, is verantwoordelijk voor de verkoop van de losse albums en bemiddelt in het afsluiten van de abonnementen voor LUC. SP is de verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens verzamelt en verwerkt SP?
Verstrekte gegevens
SP verzamelt de door u actief verstrekte persoonsgegevens, zoals uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, mobiele nummer en faxnummer, financiële gegevens noodzakelijk voor het doen van betalingen en informatie over de producten en diensten van SP die u hebt aangeschaft.

Klikgedrag
SP probeert op verschillende manieren haar dienstverlening te optimaliseren. Naast de door u verstrekte gegevens verzamelt, verwerkt en registreert SP gebruikersgegevens van ontvangers van Suske en Wiske nieuwsbrieven en van bezoekers van de Suske en Wiske website. Deze informatie wordt verzameld door middel van cookies. Verderop kunt u meer lezen over het gebruik van cookies.

Automatisch gegenereerde informatie
Om de website optimaal te kunnen laten werken (bijvoorbeeld om pagina’s goed te kunnen weergeven en om de website te beveiligen) heeft SP bepaalde informatie nodig. SP verzamelt daarom automatisch gegeneerde informatie over uw (surf)gedrag tijdens uw gebruik van onze website. Deze informatie bestaat uit:

 • het type device (o.a. tablet of smartphone);
 • het IP-adres en geolocatie van uw randapparatuur;
 • het besturingssysteem dat uw device gebruikt;
 • de pagina’s die u bezoekt;
 • hoe u uw weg vindt op de website.

Voor welke doeleinden zal SP uw persoonsgegevens verwerken?
SP zal uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden gebruiken:

 • om u via de website diensten aan te bieden;
 • om u de producten waarop u bent geabonneerd en/of die u heeft aangeschaft toe te zenden;
 • om uw betalingen voor de gekochte of op geabonneerde producten te verwerken;
 • om u berichten toe te sturen en contact met u op te nemen over de aangeboden en/of afgenomen diensten of producten;
 • om u te benaderen voor interessante acties  over het Suske en Wiske Verzamelalbum;
 • om statistische gegevens op te kunnen stellen en de website te beveiligen;
 • om de diensten beter op uw wensen en interesses aan te laten sluiten door op basis van uw gebruik van de website een profiel van u op te stellen.

Gegevensverwerking in Nederland en overdracht aan LUC
SP kan uw persoonsgegevens verstrekken aan LUC  voor de bovenstaande doeleinden. Uw persoonsgegevens worden eerst opgeslagen op de server van SP in Nederland en kunnen vervolgens worden overgedragen aan LUC.

We zullen alle stappen nemen die redelijkerwijs noodzakelijk zijn om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens veilig en in overeenstemming met deze privacyverklaring worden behandeld.

Gebruik van gegevens voor Direct Marketing doeleinden
SP zal de door u verstrekte en in een klantprofiel opgeslagen informatie kunnen gebruiken om u nieuwsbrieven van het Suske en Wiske Verzamelalbum te sturen en voor verdere aanbiedingen waarvan SP denkt dat ze u zullen interesseren.

SP biedt u de mogelijkheid te allen tijde uw voorkeuren te wijzigen en zal u in elke nieuwsbrief of e-mail die u via elektronische weg wordt toegezonden herinneren aan de mogelijkheid om uw voorkeuren te wijzigen en om u af te melden voor verdere ontvangst. Indien u geen e-mail wenst te ontvangen van SP over het Suske en Wiske Verzamelabum, kunt u zich nu ook al afmelden per e-mail: suskewiske@verzamelalbum.com.

Verstrekking van gegevens aan derden
Als SP of LUC verkocht wordt, dan zullen de relevante lijsten van geregistreerde bezoekers en andere persoonsgegevens van de abonnees en gebruikers worden overgedragen aan de nieuwe eigenaar.

Ten slotte bestaat de mogelijkheid dat SP of LUC uw persoonsgegevens verstrekt als zij hiertoe verplicht is als gevolg van een rechterlijk bevel of een andere wettelijke verplichting, een dagvaarding of een rechtszaak of als dat op een andere manier wettelijk verplicht is, of als wij van mening zijn dat het noodzakelijk is ter verdediging van onze rechten, bijvoorbeeld om illegale activiteiten of inbreuken op ons beleid te voorkomen of te bestrijden.

Cookies. Wat zijn ze en hoe gebruikt SP ze?
Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website op de harde schijf of in het geheugen van uw tablet of mobiele telefoon (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website worden geplaatst, kunnen uw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen.

Cookies van SP
SP maakt alleen gebruik van technische en functionele cookies, die noodzakelijk zijn om de website op een gebruiksvriendelijke manier te leveren of om informatie te verkrijgen over de kwaliteit of effectiviteit van de website. Zo zorgen functionele cookies er voor dat u na het inloggen op de website niet op elke pagina opnieuw hoeft in te loggen en onthouden deze functionele cookies de ingevulde instellingen, zoals uw taalvoorkeuren. Als het niet noodzakelijk is om persoonsgegevens in een cookie op te slaan, zal SP dat niet doen.

Cookies van derde partijen

Tracking cookies
Indien u daarvoor toestemming hebt gegeven kunnen derden “tracking cookies” op uw computer plaatsen. Met behulp van deze cookies wordt bijgehouden welke pagina’s u bezoekt op de website van het Suske en Wiske Verzamelalbum. Ook worden uw kliks in de nieuwsbrief bijgehouden. Het klikgedrag van ontvangers van de nieuwsbrieven en bezoekers van de Suske en Wiske Verzamelalbum website wordt bekeken om te bepalen voor welke specifieke onderdelen van nieuwsbrieven de website gebruikers belangstelling hebben. Op deze manier kunnen onze nieuwsbrieven en website zo veel mogelijk afgestemd op, en aangepast worden aan, uw belangstelling, bijvoorbeeld door informatie in de volgorde van uw interesse te presenteren. Ook kan deze informatie gebruikt worden om een klantprofiel te maken en om de inhoud van diensten, nieuwsbrieven en aanbiedingen af te stemmen op zaken waar u belangstelling voor hebt.

Analytics cookies
Via Google Analytics worden op deze website geanonimiseerd gegevens over het surfgedrag verzameld. Zo kunnen wij zien hoe bezoekers zoals u de website gebruiken. Wij gebruiken deze informatie om gefundeerde beslissingen te nemen over de inrichting van onze website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. De verkregen informatie wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google verstrekt deze informatie ook aan adverteerders om inzicht in de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, evenals het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Wilt u niet dat uw klikgedrag wordt bijgehouden? Dan kunt u via de website van Google een browser-plugin downloaden die dit voorkomt. Deze instelling geldt dan voor alle websites die u bezoekt, dus niet alleen voor deze website. U kunt de browser-plugin hier downloaden. 

Weten uitgevers door cookies wie u bent?
Nee, zeker niet! Cookies worden opgeslagen in de webbrowser van uw Apparaat en zijn niet gekoppeld aan u persoonlijk. Met cookies kunnen uitgevers dus alleen de computer herkennen en niet de gebruiker die er achter zit. Cookies kunnen ook niet worden gebruikt om uw persoonlijke gegevens (zoals e-mail- of woonadres) te achterhalen. Cookies houden dus ook geen enkel verband met ongewenste verkooptelefoontjes, spam of virussen.

Hoe gebruikt SP digital cookies?
Deze cookies gebruiken we voor statistische doeleinden. We meten bijvoorbeeld hoe vaak bezoekers op de site komen, welke artikelen goed gelezen worden, welke webbrowsers er gebruikt worden en welke zoektermen er bij een zoekmachine zijn ingevuld om onze website te vinden. Hiermee kunnen we de website zowel qua vorm als inhoud optimaliseren en verbeteren. Deze cookies slaan geen persoonsgegevens op. Ze registreren dus niet wie u bent of wat uw emailadres is.

Kan ik cookies uitschakelen of verwijderen?
U kunt uw browser zo instellen dat geïnstalleerde cookies worden verwijderd en dat u tijdens uw volgende gebruik van de website geen cookies ontvangt. Hier kunt u lezen hoe u verschillende type cookies kunt verwijderen bij verschillende browsers:

 • Chrome
 • Mozilla
 • Explorer
 • Safari
 • Opera

Waarschuwing: indien u cookies uitschakelt dan wel verwijdert kan het zo zijn dat u geen toegang hebt tot (onderdelen van) de website of dat de website niet optimaal werkt. Om meer over deze functies te weten te komen, kunt u het beste uw browserinstructies of de Help functie van uw browser raadplegen.

Wilt u alleen cookies uitschakelen van derden die cookies plaatsen om uw surfgedrag te registreren, maak dan gebruik van deze link: http://www.youronlinechoices.eu/nl/uw-advertentie-voorkeuren

Websites van derden
Dit Privacy Statement van SP heeft alleen betrekking op (persoons)gegevens die via de website van Suskewiske.verzamelalbum.com zijn verkregen. SP accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) diensten, websites en/of cookies van derden.

Op welke wijze worden uw persoonsgegevens beschermd?
Uw persoonsgegevens worden verwerkt onder verantwoordelijkheid van SP. SP zal ervoor zorgen dat uw persoonsgegevens met zorg worden behandeld en zal passende technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Hoe lang bewaart SP uw persoonsgegevens?
SP bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en worden verwerkt.

Uw rechten
Indien u wilt weten welke persoonsgegevens SP over u heeft vastgelegd, kunt u contact opnemen per mail: suskewiske@verzamelalbum.com.

SP zal binnen 4 weken aan u mededelen of SP persoonsgegevens over u verwerkt. Indien dit het geval is, zendt SP u tevens een volledig overzicht van de persoonsgegevens die SP over u verwerkt.

U kunt SP aan de hand van het verstrekte overzicht verzoeken om persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze feitelijk onjuist zijn, voor het doel of doeleinden van verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn dan wel anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. SP zal binnen 4 weken laten weten of, dan wel in hoeverre, SP aan uw verzoek zal voldoen.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?
Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Eventuele wijzigingen in het Privacy Statement zullen op deze pagina worden geplaatst. Wij adviseren u daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Vragen?
Mocht u nog vragen hebben over dit Privacy Statement, dan kan dat per e-mail: suskewiske@verzamelalbum.com..

toren

Wet Bescherming Persoonsgegevens

Persoonlijke gegevens van abonnees, klanten en bezoekers van de website suskewiske.verzamelalbum.com worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Wij nemen uw gegevens, zoals naam, adres en telefoonnummer op in een gegevensbestand. Uw gegevens worden gebruikt voor de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst, zoals voor de koop of een abonnement. Daarnaast kunnen wij uw gegevens gebruiken om u op de hoogte te houden van interessante informatie en/of aanbiedingen. U kunt uw eigen gegevens opvragen en verzoeken ze te corrigeren of te verwijderen. Stuur uw verzoek naar de klantenservice per e-mail: suskewiske@verzamelalbum.com.

Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze website besteden, is het mogelijk dat informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.

De informatie op suskewiske.verzamelalbum.com wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op suskewiske.verzamelalbum.com geschikt is voor het doel waarvoor deze door u wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van suskewiske.verzamelalbum.com, of met de tijdelijke onmogelijkheid om suskewiske.verzamelalbum.com te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen.

Deze leveringsvoorwaarden zijn kosteloos op aanvraag verkrijgbaar bij de klantenservice, mail suskewiske@verzamelalbum.com.


Scroll naar boven